လိုလားသူ

ကာဗွန်မော်လီကျူးဆန်ခါ(CMS)

  • ကာဗွန်မော်လီကျူးဆန်ခါ (CMS)

    ကျွန်ုပ်တို့၏ အမှတ်စဉ် ကာဗွန်မော်လီကျူး ဆန်ခါများသည် သင်၏ PSA နိုက်ထရိုဂျင် လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို ကျေနပ်စေပါသည်။ ပုံမှန်သန့်စင်သော နိုက်ထရိုဂျင် (99.5%)၊ သန့်စင်သော နိုက်ထရိုဂျင် (99.9%) နှင့် အလွန်မြင့်မားသော သန့်စင်မှုနိုက်ထရိုဂျင် (99.99%) တို့ဖြစ်သည်။ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ CMS သည် သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် ကျောက်မီးသွေးဓာတ်ငွေ့များကို သန့်စင်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။